Úrazy na chodníku

Evropské Centrum Odškodného (EvCO) má novou službu - pomoc při řešení úrazů na chodníku 

Pokud chcete, aby Evropské Centrum Odškodného - EvCO od vlastníků komunikace vymohlo maximální odškodné, za váš úraz na chodníku kontaktujte nás prostřednictvím formuláře.


 

Jestliže si chcete odškodné z úrazu na chodníku vymoci sami, přejeme Vám hodně štěstí. Ale je málo pravděpodobné, že dostanete takovou finanční náhradu, která vám náleží. Bohužel tak to chodí a proto vznikla jedinečná společnost Evropské Centrum Odškodného - EvCO , aby byla nápomocna občanům v těchto nepříjemných situacích a nekompromisně vyžadovala po vlastnících maximální odškodné!


 

Kdo vám zaplatí náhradu škody?


 

Za stav chodníku odpovídá jeho vlastník, uvádí od roku 2009 novela zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dříve za úpravu chodníku a případné škody při jeho neschůdnosti odpovídali majitelé domů. Protože je ale vlastníkem chodníků obec, leží odpovědnost za vznik případné škody právě na ní.

Kdo si ale způsobí škodu vlastním zaviněním, ponese následky poměrně anebo mu vůbec nárok na náhradu nevznikne. Půjde o případy, kdy se poškozený nechová přiměřeně situaci – úraz si způsobí např. tak, že se na zledovatělém chodníku klouže. Každý je totiž povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám. 

Jak postupovat, pokud se například na neposypaném chodníku zraníte?


 

Od počátku byste měli myslet na to, že budete muset prokázat, že za vaše zranění může právě neuklizený chodník. Jestliže už se vám újma na neodklizeném chodníku přihodí a dovolí to váš zdravotní stav, vždy se pokuste zajistit nějaké svědky nešťastné příhody, notně to ulehčí vaši pozici, až se budeme domáhat nároku na odškodnění. Vhodné je proto na místo přivolat hlídku městských (obecních) strážníků nebo (státní) Policie ČR a též zdravotnickou pohotovostní službu. Určitě je dobré podrobit se lékařské prohlídce co nejdříve. Lékařskou zprávu bude možno rovněž použít jako důkaz. V ideálním případě pomůže i fotodokumentace chodníku. 

V případě škody na zdraví máte právo nárokovat tyto náhrady:


 

 • náhrada ztráty na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti
 • náhrada nákladů léčení
 • náhrada věcné škody
 • odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

   

Podklady, které je potřeba předložit při nárokování škody:


 

 • písemné výpovědi svědků události
 • kompletní lékařská dokumentace vč. zprávy z prvotního ošetření
 • zákres místa pádu (výtisk mapy)
 • fotodokumentace chodníku
 • účty, faktury spojeny s náklady léčení (regulační poplatky, cestovné k lékařům atp.)
 • v případě věcné škody (např. roztrženého, znečištěného oděvu, rozbitého mobilu, hodinek atp.) je nutno doložit pořizovací doklady těchto věcí (faktury, účty) 

S jakými zraněními EvCO pomůže?


 

Pomůžeme vám, pokud jste utrpěli těžší poranění jako jsou zlomenina končetiny, vnitřní zranění, atd. Pokud jste utrpěli spíše lehčí zranění, jako jsou pohmožděniny, podlitiny, atd. tak vám bohužel nepomůžeme, neboť zde jsou nízká finanční plnění a vám, jako našim klientům, by se nevyplatilo s pomocí EvCO tyto případy řešit.

Pokud chcete, aby Evropské Centrum Odškodného - EvCO z vlastníků komunikace vymohlo za úraz na chodníku, maximální odškodné, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře pro odškodné. 

Jestliže si chcete odškodné vymoci sami, přejeme Vám hodně štěstí. Ale je málo pravděpodobné, že dostanete takovou finanční náhradu, která vám náleží. Bohužel tak to chodí a proto vznikla jedinečná společnost Evropské Centrum Odškodného - EvCO , aby byla nápomocna občanům v těchto nepříjemných situacích a nekompromisně vyžadovala po vlastnících maximální odškodné!