Nahlášení odškodného

Byli jste účastníkem dopravní nehody?


 

Dostali jste adekvátní finanční odškodnění?


 

Evropské Centrum Odškodného (EvCO) je největší společností v ČR, která se zabývá získáváním náležitého odškodného za újmu na zdraví při dopravních nehodách ze zákonného povinného pojištění. Viníka nehody, se naše činnost nedotkne. Za zastupování poškozeného klienta - Vás - si z vaší peněženky nevezmeme ani korunu! Neplatíte žádné vstupní poplatky a to ani během řízení s pojišťovnou.

Nárok na odškodné mají i lidé, kteří v době nehody nebyli nikde pojištěni!

EvCO je prostředníkem mezi klientem (člověk poškozený při dopravní nehodě), a pojišťovnou.

Odškodnění je možné získat, pokud neuplynulo od data vzniku dopravní nehody více jak 4 roky.

 

Proč se obrátit na EvCO a ne rovnou na pojišťovnu nebo Českou kancelář pojistitelů (ČKP)?


Protože nevíte, na kolik peněz máte nárok a jak své nároky dostatečně uplatnit!


Dopravní nehoda

Dle statistik pojišťoven působících v ČR je průměr odškodného z pojistné události na zdraví, vymáhaného vlastními silami, 11900 Kč.

Evropské Centrum Odškodného má za svou dlouhodobou aktivní působnost v ČR průměr odškodnění pro klienta mnohonásobně vyšší. Každý měsíc se mění, na požádání vám ho sdělíme.

Pokud jste již odškodněni byli, ale myslíte si, že odškodnění nebylo adekvátní, vyplňte tento formulář.

I kdybyste věděli, že máte nárok na odškodnění a zažádáte si o něj sami, tak s velkou pravděpodobností náležité a řádné odškodné nedostanete. Ve většině případů dostanete zaplacenou jen tzv. bezespornou částku (peníze, se kterými vy jste spokojeni a pojišťovna také), neboť nevíte, že máte nárok na mnohem více peněz. Např. za adekvátní bolestné, újmu na zdraví, psychickou újmu, ztížení společenského uplatnění, ušlý zisk (ze zaměstnání, při podnikání, proplacení nasmlouvaných zakázek), náklady na léčení (cestovné, doplatky za léky, lázně...), atd.

Navíc kvůli těmto "malým penězům" musíte veškerou administrativu s pojišťovnou vyřizovat sami, vyplnit potřebné tiskopisy, opakovaně dokládat potřebnou dokumentaci dle požadavků pojišťovny, atd. Což je velmi problematické bez potřebného zázemí a vaší nedostatečné informovanosti, díky neznalosti problematiky odškodňování z dopravních nehod. Pověřte tím profesionály v oboru, společnost EvCO, která odškodné vymůže za vás!

Pojišťovna vám s touto problematikou ne vždy pomůže, neboť už dávno není státní, ale soukromá. Je to tvrdý byznys, kde jde hlavně o peníze, proto pojišťovna po klientech chce pravidelně platit pojištění, ale pokud má platit ona, nesnaží se vám to nijak usnadnit, neboť jejím cílem je vydělávat peníze, nikoli pomáhat lidem. Jindy vám zase pomůže, neboť ví, že se jí to finančně vyplatí!

Dopravní nehoda

Pojišťovny si sami stanovují rozsahy poškození, rovněž ho samy hodnotí a vyplácejí, což jasně svědčí o tom, že tento princip je pro klienta špatný, když se pojišťovny snaží v rámci dosažení vysokých zisků vyplatit poškozeným co nejméně peněz, čímž ušetří neuvěřitelných několik miliard korun ročně.

Proto je lepší pověřit společnost EvCO právním zastoupením poškozeného při dopravní nehodě, protože je i v našem zájmu od pojišťovny vymoci maximální částku odškodného, neboť EvCO si vezme procenta z vymožené částky a díky tomu vy dostanete od pojišťovny mnohem více peněz než bez pomoci Evropského Centra Odškodného. Předem nic neplatíte!

Samozřejmě máte možnost si najmout právníka, který za vás s pojišťovnou veškeré náležitosti vyřídí, ale je v zájmu právníka vše urychlit a vymoci co nejvíce peněz, když je placený za jednotlivé právní úkony? Tedy čím déle vymáhání odškodného trvá, tím dostane více zaplaceno. Navíc tito právníci se velmi často nespecializují na problematiku odškodňování z dopravních nehod a tak stejně nevymůžou tolik peněz, kolik by opravdu mohli. A pokud se specializují, nemají k dispozici tým odborníků, který má EvCO . Evropské Centrum Odškodného má své vlastní zkušené a specializované advokáty na odškodňování, své posudkové lékaře, soudní znalce, know-how a díky tomu lze vymoci více peněz na odškodném z dopravní nehody a dalších úrazů, za třetinu času než by jste to dokázali vy, což vede k maximální spokojenosti klienta.

A vy s pomocí Evropského Centra Odškodného můžete tyto peníze získat do svých peněženek.


 

Důležitá je také rychlost vyřízení pojistné události.

Vymáhání adekvátního odškodnění svépomocí trvá cca 3-6 měsíců, kdežto EvCO to zvládá v průměru za 2 měsíce. A jen tak pro zajímavost, rekord máme 7 dní. Vše se odvíjí od složitosti jednotlivých pojistných událostí. I když většinu případů řešíme mimosoudně, může se stát, že dojde k soudnímu řízení. V tomto případě jsou veškeré výdaje na soud hrazeny společností EvCO i kdyby soud dopadl negativně.

Pokud byl viník dopravní nehody váš rodinný příslušník, kamarád, atd. a nebyl pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, nemusíte se bát vymáhání odškodnění z autonehody, neboť mu to nijak neublíží a ani nepřitíží. Vše probíhá pouze mezi klientem a pojišťovnou. V opačném případě má pojišťovna právo na vymáhání příslušné částky po viníkovi nehody


 

Kdo může být našim klientem?

 • lidé, kterým záleží na výši odškodného při ujmě na zdraví z dopravní nehody, úrazu na chodníku či pracovním úrazu
 • lidé, kteří nevědí o nároku na odškodné, i když nebyli pojištění!
 • každý účastník dopravní nehody, který není viníkem a utrpěl zdravotní újmu
 • pozůstalí mrtvého při dopravní nehodě (děti, manželé, sourozenci, rodiče, a lidé žijící ve společné domácnosti s mrtvým)
 • lidé, kteří cítí, že nebyli pojišťovnou adekvátně odškodněni
 • lidé, kterým záleží na rychlosti vyřízení odškodného


 

Co musí klient splňovat?

 • nesmí být viníkem dopravní nehody
 • utrpěl újmu na zdraví (stačí i psychickou)
 • autonehoda není starší déle, jak 4 roky od doby, kdy se dopravní nehoda stala
 • po dopravní nehodě bylo provedeno lékařské vyšetření, o němž byl proveden běžný záznam (nejpozději do tří dnů od dopravní nehody)


 

Jak se řeší odškodnění, když byl viníkem autonehody někdo nebo něco jiného, než prostředek, který nemá povinné ručení?

Peníze

 • nemá-li dopravní prostředek povinné ručení, můžeme vám pomoci, neboť se odškodnění řeší přes ČKP
 • byla-li viníkem divá zvěř (zajíc, kanec, srna...) nemůžeme vám pomoci s vymáháním odškodného, neboť bývá určen viníkem řidič
 • byl-li viníkem cyklista, nemůžeme vám pomoci
 • bylo-li viníkem domácí zvíře, má vás odškodnit jeho majitel z pojištění pro domácnost, pokud bylo zvíře její součástí. V tomto případě vám nemůžeme pomoci
 • je-li viník dopravní nehody neznámý, opět řešíme přes ČKP a můžeme vám pomoci
 • byl-li viníkem chodec, nemůžeme vám pomoci
 • byl-li viníkem nehody cizinec nebo stala-li se vám dopravní nehoda v cizině, tak ve většině případů vám můžeme pomoci 

Důležité: Hmotnou škodu (poškozené či zničené auto, motocykl, atd.) EvCO řeší jen společně s újmou na zdraví, samostatně neřešíme!!!

 

shrnutí:

 • zastupování poškozených firmou EvCO je vždy bez nákladů na váš rodinný rozpočet
 • přes EvCO dostanete více peněz než při vymáhaní odškodného svépomocí
 • peníze na účtu budete mít mnohem rychleji
 • odpadne vám veškerá administrativa, vše vyřešíme za vás na jedné schůzce
 • jsme prostředníkem mezi klientem a pojišťovnou, jsme tu pro klienta, nikoliv pro pojišťovnu


 

Máte-li zájem o více nezávazných informací k vaší konkrétní situaci ohledně získání odškodnění z dopravní nehody, vyplňte tento formulář nebo nám napište.

Novou službou EvCO je pomoc poškozeným, kteří utrpěli újmu na zdraví nebo hmotnou škodu, při uklouznutí nebo upadnutí na chodnících. Více informací na stránce úrazy na chodníku. Další novinkou EvCO je pomoc při vymáhání odškodného po pracovním úrazu.

Hledáme nové obchodní zástupce pro pokrytí obchodní sítě po celé ČR. Více informací získáte v sekci spolupráce.

Hlavním posláním Evropského Centra Odškodného je nabízet nejvyšší kvalitu služeb při získávání náležitého odškodného za újmu na zdraví z dopravní nehody z povinného ručení viníka nehody, který nebude našim konáním nijak dotčen či ještě více poškozen!


 

Přidat komentář:

kontrolní kód